Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
"SIŁA KWALIFIKACJI" - BADANIA LEKARSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH

Numer postępowania: ZSP1.2710.ZP04.2020/SK

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Siła kwalifikacji” nr RPLD.11.03.01-10-0002/18 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy złożenia oferty na:

 

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/mechanicznej dla 100 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie trwania projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 20
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2020-06-02 12:28:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-06-10 13:39:17 Hubert Gąćkowski
2020-06-02 12:32:28 Hubert Gąćkowski Publikacja artykułu
2020-06-02 12:32:21 Hubert Gąćkowski