Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
"SIŁA KWALIFIKACJI" - DOSTAWA SPRZĘTU

Dostawa sprzętu w ramach  projektu

„Siła kwalifikacji”
(Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0002/18)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

 

 

znak sprawy: ZSP1.2710.ZP09.2019/SK

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 184
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2019-12-03 12:40:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-07 15:06:38 Hubert Gąćkowski
2019-12-12 12:33:01 Hubert Gąćkowski
2019-12-06 12:06:15 Hubert Gąćkowski
2019-12-03 13:24:49 Hubert Gąćkowski
2019-12-03 12:46:14 Hubert Gąćkowski Publikacja artykułu
2019-12-03 12:46:06 Hubert Gąćkowski
2019-12-03 12:45:13 Hubert Gąćkowski