Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ

W związku z realizacją projektu pt. „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” nr RPLD.11.03.01-10-0016/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia wymienionego poniżej:        

DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ – ELEKTRONICZNEJ w 1 zestaw składający się z laptopa z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, ekranu zgodne z katalogiem KOWEZIU.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

​ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

​ZAŁĄCZNIK NR 4

​ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 585
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2018-04-17 09:28:06