Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA SEKTORA ELEKTRONICZNEGO - SPRZĘT

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 645
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2018-01-05 12:19:11