Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - PO WER ODZIEŻ ROBOCZA

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH ROWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu odzieży dla uczestników praktyk zawodowych)

Zakup odzieży  roboczej dla uczniów biorących udział w praktykach zawodowych w Niemczech, w ramach realizacji projektu „Umiejętności  praktyczne źródłem mobilności  zawodowej” PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692,  w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz.

LINK DO PLIKU

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 247
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2017-10-05 08:32:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-10-05 10:13:51 Hubert Gąćkowski
Publikacja artykułu