Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

Nr sprawy: ZSP1.2720.9.2021/PŁ1005

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

Zadanie: Przygotowanie materiału informacyjnego – filmowego  dot. wypracowanych rozwiązań  w projekcie pn.„Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” dla zawodu  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podbudowie szkoły podstawowej

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 61
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2021-03-01 15:09:34