Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

ZSP1.2720.4.2021/PŁ1005

Wykonanie zadań w projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadanie 1. Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub szkół wyższych

Zadanie 2. Opracowanie formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w branży teleinformatycznej

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 52
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2021-02-19 15:12:18