Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Oznaczenie sprawy: ZSP1.2710.ZP06.2020/PŁ1004

Wykonanie zadań w Projekcie „Współpraca szkoły z uczelnią- branża elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu  o art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z tym, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3

załącznik

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 69
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2020-12-15 09:25:56