Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZSP1.2710.ZP05.2020/PŁ1003

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zadanie

Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik mechanik.

SIWZ 30.11.2020

Załącznik nr 3 projekt umowy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dn. 30.11.2020

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 76
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2020-11-30 22:03:37