Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Szukaj w tym dziale:

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża elektroenergetyczna - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP.02.2020/PŁ1004/2

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża elektroenergetyczna-technik elektryk - grupa I

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP.02.2020/PŁ1004/1

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża mechaniczna, technik mechanik

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP.02.2020/PŁ1003

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą -  branża teleinformatyczna-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1005

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża elektroenergetyczna-technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1004

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża mechaniczna, technik mechanik

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1003