Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Nr sprawy: ZSP1.2720.22.2021/PŁ1004

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”- energetyk

         

 

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.21.2021/PŁ1004

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” - elektryk

         

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.20.2021/PŁ1003

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.17.2021/PŁ1004

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - energetyk

           

 


          

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.16.2021/PŁ1004

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża, elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

           

 

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.13.2021/PŁ1003

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 
Nr sprawy: ZSP1.2720.11.2021/PŁ1005
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zadań w Projekcie „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach 5 zadań

 

 
 
 
 

Nr sprawy: ZSP1.2710.12.2021/PŁ/1004

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

Zakup sprzętu z branży elektryczno - energetycznej w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna, technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,  w ramach 3 zadań”

 
 

Nr sprawy: ZSP1.2720.10.2021/PŁ1004

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

Zakup sprzętu z branży elektryczno - energetycznej w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna, technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,  w ramach 4 zadań”

Nr sprawy: ZSP1.2720.9.2021/PŁ1005

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

Zadanie: Przygotowanie materiału informacyjnego – filmowego  dot. wypracowanych rozwiązań  w projekcie pn.„Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” dla zawodu  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podbudowie szkoły podstawowej

 

 
1 do 10 z 90