Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Szukaj w tym dziale:

W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP03.2020/PŁ1003

W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK / ENERGETYK

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP04.2020/PŁ1004

Znak sprawy: ZSP1.2710.ZP03.2020/PŁ1003

Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna, technik mechanik” 

W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK / ENERGETYK

Nr sprawy ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ10041

Nr sprawy ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1004/2

 

W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Nr sprawy ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1003