Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT -  Usługa doradztwa zawodowego - zajęcia indywidualne oraz zajęcia w formie warsztatów - grupowe. Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Link do pliku
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -  Usługa doradztwa zawodowego - zajęcia indywidualne oraz zajęcia w formie warsztatów - grupowe. Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Link do pliku

Dostawa Laptopa  z myszą komputerowąi głośniikami oraz sprzętu multimedialnego ( drukarka laserowa, projektor krótkoogniskowy i ekran  z powierzchnią do projekcji tylnej) - 4 części dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz., w ramach realizacji projektu PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692

Link do pliku

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa laptopa wraz z myszą komputerową optyczną i zestawem głośników do laptopa oraz urządzeń multimedialnych - 4 części dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz., w ramach realizacji projektu "Umiejętności praktyczne źródłem mobilnoścui zawodowej" PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692

Link do pliku

DOSTAWA LAPTOPA WRAZ Z MYSZĄ KOMPUTEROWĄ OPTYCZNĄ I ZESTAWEM GŁOŚNIKÓW DO LAPTOPA ORAZ URZADZEŃ MULTIMEDIALNYCH - 4 CZĘŚCI dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz, w ramach realizacji projektu „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej” PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692, OGŁOSZENIE

Link do pliku

Oświadczenie - grupa kapitałowa do dostawy laptopa i multimediów

Link do pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT  na dostawe laptopa wraz zakcesoriami, oraz dostawę  urzadzeń multimedialnych - 4 części. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz, w ramach realizacji projektu " Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692

Link do pliku

Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę laptopa wraz z akcesoriami, oraz dostawę urzadzeń multimedialnych - 4 części dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz., w ramach realizacji projektu " Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" PO WER 2016-1-PL01-KA102-023692

Link do pliku

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla ZSP nr 1
w Tomaszowie Maz - ogłoszenie.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla ZSP nr 1
w Tomaszowie Maz - specyfikacja.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę szkolenia specjalistycznego  dla ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - ogłoszenie.

link do strony

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę szkolenia specjalistycznego dla ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - specyfikacja

link do pliku

INFORMACJA  Z OTWARCIA  KOPERT Z OFERTAMI NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH w ramach projektu KROK DO SUKCESU ZAWODOWEGO UCZNIÓW  TECHNIKUM  W ZSP NR1 W TOMASZOWIE MAZ.

link do pliku

Informacja o modyfikacji INFORMACJI Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr1 w Tomaszowie Maz.

link do pliku

ZAWIADOMIENIE  o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach realizacji projektu  KROK DO SUKCESU ZAWODOWEGO UCZNIÓW TECHNIKUM  w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.

link do pliku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.  - ogłoszenie

Link do strony

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wyposażenie pracowni szkolnych  w ramach projektu : Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - specyfikacja 

link do pliku

załączniki do specyfikacji - Wyposazenie pracowni szkolnych w ramach projektu Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. - załączniki

INFORMACJA  Z OTWARCIA KOPERT  W POSTEPOWANIU NA DOSTAWE WYPOSAZENIA PRACOWNI SZKOLNYCH w projekcie: Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum  w ZSP nr 1  w Tomaszowie Maz. - 4 części

Informacja o UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NA WYSPOSAŻENIE PRACOWNI  SZKOLNYCH CZĘŚĆ III, w ramach realizacji projektu Krok dosukcesu zawodowego uczniów technikum w ZSP nr1 w Tomaszowie Maz.

link do pliku

OGŁOSZENIE O modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na usługę szkolenia specjalistycznego w ramach projektu: KROK DO SUKCESU ZAWODOWEGO UCZNIÓW TECHNIKUM w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz.

link do pliku

OGŁOSZENIE o modyfikacji SIWZ na WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH ( ogł. nr 359250 z dn. 05.12.2016)  w ramach projektu: KROK DO SUKCESU ZAWODOWEGO UCZNIÓW TECHNIKUM W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz.

link do pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE NR 354268-2016

LINK DO PLIKU

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 359250-2016  na wyposażenie  pracowni szkolnych w ramach projektu: Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.( 4 części) - zmiany terminów

link do pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wyposażenie pracowni szkolnych  w ramach projektu  KROK DO SUKCESU zawodowego uczniów Technikum  w ZSP1 w Tomaszowie Maz.

Szukaj w tym dziale: