Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Ogłoszenie nr 776883-N-2020

Zakupu sprzętu mechanicznego w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”

 

Ogłoszenie nr 776058-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Zakupu sprzętu z branży elektryczno - energetycznej w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna, technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach 5 zadań

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy, sieciowy oraz multimedialny oraz przeszkolenie 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu – w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI” (umowa RPLD.11.03.01-10-0027/19)

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP10.2020/PSU

Szkolenia realizowane w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI” (umowa RPLD.11.03.01-10-0027/19)

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP09.2020/PSU

Oznaczenie sprawy: ZSP1.2710.ZP06.2020/PŁ1004

Wykonanie zadań w Projekcie „Współpraca szkoły z uczelnią- branża elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oznaczenie sprawy: ZSP1.2710.ZP05.2020/PŁ1003

„Wykonanie zadań w Projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

Zapytanie o przedstawienie wstępnych ofert cenowych

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP 07.2020/PŁ/1003

technik mechanik

Zapytanie o przedstawienie wstępnych ofert cenowych

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP 08.2020/PŁ/1003

technik elektryk

Zapytanie o przedstawienie wstępnych ofert cenowych

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP 07.2020/PŁ/1003

technik elektryk

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia  uczniów klasy mundurowej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w  Tomaszowie Maz. w ramach IV edycji Programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 2

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP47.2020

 
1 do 10 z 99