Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Wyników na stronę: 10 20 30

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR DS. BHP I P.POŻ.

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

w Tomaszowie Maz.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu w projekcie „Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach 1 zadania

       

Znak postępowania: ZSP1.2720.ZP45.2021/PŁ/1005

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
Zakup sprzętu w projekcie „Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach 1 zadania
 
 
Znak postępowania: ZSP1.2720.ZP42.2021/PŁ/1005
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz. poszukuje osób na stanowiska nauczycieli przedmiotów zawodowych elektronicznych, elektrycznych, informatycznych i mechatronicznych oraz na stanowisko nauczyciela fizyki i nauczyciela matematyki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ZAKUP SPRZĘTU W PROJEKCIE „WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z UCZELNIĄ - BRANŻA TELEINFORMATYCZNA, MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH” REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, W RAMACH 1 ZADANIA”.

Znak postępowania: ZSP1.2720.ZP40.2021/PŁ/1005

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU INFORMACYJNEGO – FILMOWEGO  DOT. WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ  W PROJEKCIE PN.„WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z UCZELNIĄ- BRANŻA TELEINFORMATYCZNA, MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH” REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ”

DLA ZAWODU  MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

nr sprawy:  ZSP1.2720.39.2021/PŁ/1005

W ZAKRESIE  PRZEWOZU  UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŁÓDZKĄ W RAMACH PROJEKTU : „WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z UCZELNIĄ- BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - TECHNIK ELEKTRYK GRUPA I, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ GRUPA II” REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ "

nr sprawy: ZSP1.2720.37.2021/PŁ1004

W ZAKRESIE  PRZEWOZU  UCZNIÓW WRAZ Z OPIEKUNAMI NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŁÓDZKĄ W RAMACH PROJEKTU : PN. „WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z UCZELNIĄ- BRANŻA MECHANICZNA, TECHNIK-MECHANIK” REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

nr sprawy: ZSP1.2720.36.2021/PŁ1003

 
1 do 10 z 133