Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Informacje o egzaminach w 2009r.

EGZAMINY PAŃSTWOWE w WORD KALISZ w 2009 R.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za II półrocze 2009 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za I półrocze 2009 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za 2009 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość egzaminów teoretycznych zakończonych wynikiem pozytywnym przy pierwszym podejściu.

 Ilość egzaminów praktycznych zakończonych wynikiem pozytywnym przy pierwszym podejściu.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG NA PRZEBIEG EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO WORD KALISZ w 2009 R.

Informujmy, iż w 2009 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpłynęła 1 skarga na przebieg egzaminu państwowego na kat. B, która została przesłana do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i została rozpatrzona negatywnie.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1030
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2010-03-31 12:05:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-03-31 12:12:57 Tomasz Walczyński
2010-03-31 12:12:33 Tomasz Walczyński
2010-03-31 12:11:12 Tomasz Walczyński
2010-03-31 12:10:51 Tomasz Walczyński
2010-03-31 12:09:28 Tomasz Walczyński
2010-03-31 12:06:22 Tomasz Walczyński Publikacja artykułu