Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Informacje o egzaminach w 2013 r.

EGZAMINY PAŃSTWOWE w WORD KALISZ w 2013 R.

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za I półrocze 2013 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność od 19 stycznia 2013 r. (tj. od momentu wprowadzenia nowych przepisów) do 30 czerwca 2013 r.

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za 2013 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

Ilość egzaminów teoretycznych oraz praktycznych zakończonych wynikiem pozytywnym przy pierwszym podejściu.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG NA PRZEBIEG EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO WORD KALISZ w 2013 R.

 Informujmy, iż w 2013 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpłynęły dwie skargi na przebieg egzaminu państwowego. 


INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH
W EGZAMINACH PAŃSTWOWYCH
W WORD KALISZ w 2013 R.

 Informujmy, iż w 2013 roku odbyło się siedemnaście (17) egzaminów z udziałem instruktora prowadzącego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 843
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2013-07-26 08:51:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-27 13:33:33 Tomasz Walczyński
2014-01-20 14:15:54 Tomasz Walczyński
2014-01-20 14:08:48 Tomasz Walczyński
2013-07-26 11:15:01 Tomasz Walczyński
2013-07-26 11:13:14 Tomasz Walczyński Publikacja artykułu
2013-07-26 11:12:59 Tomasz Walczyński