Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Informacje o egzaminach w 2010r.
 

EGZAMINY PAŃSTWOWE w WORD KALISZ w 2010 R.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za I półrocze 2010 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za II półrocze 2010 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność za 2010 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie.

 Ilość egzaminów teoretycznych zakończonych wynikiem pozytywnym przy pierwszym podejściu.

 Ilość egzaminów praktycznych zakończonych wynikiem pozytywnym przy pierwszym podejściu.


INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG NA PRZEBIEG EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO WORD KALISZ w 2010 R.

Informujmy, iż w 2010 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpłynęła 1 skarga na przebieg egzaminu państwowego na kat. B, która została przesłana do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i została rozpatrzona negatywnie (utrzymano słuszność decyzji egzaminatora).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1005
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2011-01-11 10:18:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-01-13 09:15:38 Tomasz Walczyński
2011-01-11 10:20:27 Tomasz Walczyński
2011-01-11 10:19:28 Tomasz Walczyński Publikacja artykułu