Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

      Co to jest?
Informacje o egzaminach w 2015 r.

EGZAMINY PAŃSTWOWE W WORD KALISZ w 2015 R.

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w pierwszym półroczu 2015 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (wszystkie podejścia)

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w pierwszym półroczu 2015 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (pierwsze podejście).

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w 2015 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (wszystkie podejścia)

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w 2015 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (pierwsze podejście).


INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG NA PRZEBIEG EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO WORD KALISZ w 2015 R.

Informujmy, iż w 2015 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpłynęła jedna skarga na przebieg egzaminu państwowego. Skarga dotyczyła egzaminu na kat C. Została rozpatrzona przez organ nadzoru i uznana za niezasadną.


INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH
W EGZAMINACH PAŃSTWOWYCHW WORD KALISZ w 2015 R.

Informujmy, iż w 2015 roku odbyło się pięć (5) egzaminów z udziałem instruktora prowadzącego. Cztery (4) na kat. B i jeden (1) na kat. A1. Dwa (2) egzaminy (oba na kat. B) zakończyły się wynikiem pozytywnym.


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 735
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2015-07-20 07:55:43
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-01-15 14:21:55 Tomasz Walczyński
2016-01-15 13:13:11 Tomasz Walczyński
2015-07-20 07:58:07 Tomasz Walczyński Publikacja artykułu
2015-07-20 07:57:43 Tomasz Walczyński