Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

      Co to jest?
Informacje o egzaminach w 2014 r.

EGZAMINY PAŃSTWOWE W WORD KALISZ w 2014 R.

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w 2014 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (wszystkie podejścia)

Ilość przeprowadzonych egzaminów oraz średnia zdawalność w 2014 r. w rozbiciu na poszczególne kategorie (pierwsze podejście).


INFORMACJE DOTYCZĄCE SKARG NA PRZEBIEG EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO WORD KALISZ w 2014 R.

Informujmy, iż w 2014 roku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu nie wpłynęła ani jedna skarga na przebieg egzaminu państwowego.


INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH
W EGZAMINACH PAŃSTWOWYCHW WORD KALISZ w 2014 R.

Informujmy, iż w 2014 roku odbyło się trzynaście (13) egzaminów z udziałem instruktora prowadzącego (wszystkie na kat. B), z czego trzy (3) zakończyły się wynikiem pozytywnym.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 649
Wprowadzony przez: Tomasz Walczyński
Data opublikowania: 2015-01-13 10:56:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-01-13 11:02:21 Tomasz Walczyński
2015-01-13 10:59:19 Tomasz Walczyński
2015-01-13 10:58:18 Tomasz Walczyński Publikacja artykułu