Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Nasz adres:
ul. Braci Niemojowskich 3-5
62-800 Kalisz
tel./fax(0-62) 766-75-08
tel. (0-62) 766-86-66
tel. tel. (0-62) 766-75-09
e-mail:
sekretariat@word.kalisz.pl
www.word.kalisz.pl


Wymogi dotyczące korespondencji elektronicznej

 1. WORD Kalisz informuje, że nie udziela odpowiedzi na otrzymywaną korespondencję (w tym pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

  Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, 
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, 
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,
    
 2. Ewentualne dokumenty elektroniczne należy dostarczyć w następujących formatach:
  • .doc, .docx, .rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/2007, 2010
  • .xls, .xlsx dla MS Excel 95/97/2000/2007,2010
  • .txt dokument tekstowy,
  • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
  • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
  • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
  • .rar pliki skompresowane w formacie RAR.

Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego.

W przypadku otrzymania korespondencji nie spełniającej podanych wymogów nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.