Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

POLITYKA JAKOŚCI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu deklaruje realizację zadań nałożonych przepisami prawa oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb klientów na najwyższym poziomie poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

CELE WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

 • Organizowanie i prowadzenie egzaminów państwowych kandydatów na kierowców i kierowców,
 • Prowadzenie szkoleń dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • Prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • Prowadzenie szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym,
 • Prowadzenie innych szkoleń spełniających oczekiwania naszych klientów,
 • Współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia,
 • Prowadzenie działalności mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów o ruchu drogowym, podnoszenie kultury jazdy kierowców, prowadzenie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz szkoleń dzieci i młodzieży, a także promocja BRD,
 • Opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym.
 • Doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością.

CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ

 • Rzetelną i efektywną obsługę kandydatów na kierowców i kierowców w sprawach dotyczących egzaminowania, szkolenia oraz promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Bezstronną i rzetelną ocenę egzaminowanych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzekwowanie wymaganego prawem poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • Zatrudnianie kadry egzaminacyjnej i administracyjnej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, moralnych i o odpowiednich predyspozycjach psycho-fizycznych,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, zarówno merytorycznych jak i umiejętności reagowania wobec skrajnie różnych postaw i zachowań osób zgłaszających się do Ośrodka,
 • Zapewnienie dobrego wrażenia z pobytu w Ośrodku dzięki uprzejmej obsłudze, przestrzeganiu prawa, utrzymaniu czystości i porządku,
 • Kształtowanie postaw zaangażowania pracowników i poczucia odpowiedzialności za wizerunek Ośrodka,
 • Utrzymanie w stałej gotowości i wysokiej jakości sprzętu egzaminacyjnego, obiektów, infrastruktury, pojazdów egzaminacyjnych i urządzeń uzupełniających.

Wszyscy Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zobowiązani są do spełniania wymagań prawnych i zapewnienia wszelkich zasobów celem właściwej realizacji zadań, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009

Dyrektor WORD Kalisz
Stanisław Piotrowski  

Kalisz, 01.01.2012.r