Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu został utworzony dnia 1 kwietnia 1998 r. przez Wojewodę Kaliskiego na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98 poz. 602 z późn. zm.) i od dnia 1 lipca 1998 r. rozpoczął samodzielną działalność w zakresie organizowania egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu został uchwalony uchwała nr 150/99 dnia 18.06.1999 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 13.04.2006 uchwałą nr 2632/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu otrzymał nowy statut uwzględniający nową strukturę i dodatkowe zadania.
 
Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną, gdzie nadzór sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.