Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Dyrektor pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Ośrodka określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym i statutem. Jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.

Struktura organizacyjna ośrodka jest następująca:

 1. Dyrektor

 2. Zastępca Dyrektora

 3. Dział Działalności Podstawowej (egzaminatorzy)

  • Egzaminator Nadzorujący

  • Egzaminator Koordynator

   • Egzaminatorzy - stanowiska d/s egzaminów

  • Egzaminator d/s Analiz i Badań

 4. Dział Organizacyjno-Administracyjny i Obsługi

  • Kierownik działu organizacyjno – administracyjnego i obsługi:

   • stanowiska obsługi interesantów i wprowadzania danych

   • stanowiska obsługi placu i pojazdów

   • portierzy

   • stanowisko d/s gospodarczych

   • sprzątaczka

 5. Dział Finansowo-Księgowy

  • Główny Księgowy

   • stanowisko d/s ekonomiczno - finansowych (kasa)

 6. Samodzielne stanowiska pracy

   • Specjalista d/s informatyki

   • Specjalista d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego
   • Psycholog

   • Specjalista d/s inwestycji

   • Specjalista d/s BHP

   • Radca Prawny

   • Kancelaria – Kadry

Szczegółową strukturę oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny WORD Kalisz, ustalony zarządzeniem nr 6 z dnia 04.05.2006r. przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony uchwała nr 2733/2006 z dnia 8.06.2006 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.