Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i statutem. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.
Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego.


W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 1. Dyrektor;
   
 2. Zastępca dyrektora;
   
 3. Dział działalności podstawowej
  • Koordynator
  • Egzaminator Nadzorujący
  • Egzaminatorzy - stanowiska ds. egzaminów;
    
 4. Dział organizacyjno-administracyjny i obsługi
     Kierownik działu organizacyjno – administracyjnego i obsługi;
  • stanowiska obsługi interesantów i wprowadzania danych;
  • stanowiska obsługi placu i pojazdów;
  • portierzy;
  • stanowiska ds. gospodarczych;
  • sprzątaczki;
    
 5. Dział finansowo-księgowy
     Główny księgowy;
  • stanowiska d/s ekonomiczno - finansowych;
    
 6. Dział Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkoleń i marketingu 
     Kierownik ODTJ i BRD;
  • instruktorzy techniki jazdy;
  • stanowiska ds. obsługi ODTJ;
  • stanowiska ds. BRD;
  • stanowiska ds. BRD i marketingu;
  • stanowiska ds. technicznych;
    
 7. Samodzielne stanowiska pracy
  • Specjalista d/s inwestycji
  • Specjalista d/s BHP
  • Radca prawny
  • Kancelaria i Kadry
  • Specjalista ds. informatyki
  • Specjalista ds. psychologii
  • Stanowisko ds. analiz i badań