Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
Szukaj w tym dziale:

Podstawowym zadaniem ośrodka jest przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Oprócz działalności podstawowej ośrodek prowadzi również inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:

 • działalność szkoleniowo- instruktażową:

  • szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

  • kursy dokształcające dla kierowców wykonujących transport drogowy,

  • kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

  • cykle wykładów dokształcających dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego szkołach podstawowych z miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego.

  • spotkania informacyjno-instruktażowe dla instruktorów i kierowników ośrodków szkolenia kierowców,

 • działanie na rzecz popularyzacji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • prowadzenie wykładów szkoleniowych w szkołach podstawowych,

  • przekazywanie do szkół, bezpośrednio dla dzieci i nauczycieli wychowania komunikacyjnego materiałów szkoleniowych w postaci plansz, krzyżówek, książeczek z zakresu zasad ruchu drogowego oraz kodeksów drogowych,

  • przekazywanie do dyspozycji szkół emblematów odblaskowych dla uczniów celem poprawy ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  • uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu poprawę BRD, w tym również w realizowaniu zadań wynikających z Krajowego programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT,

  • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowań dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym.

Ośrodek włącza się w sposób ciągły w organizacje wszelkich imprez mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie kultury motoryzacyjnej poprzez:

 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych turniejów wiedzy o BRD w szkołach,

 • uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnych,

 • przekazywanie nagród dla uczestników turniejów w postaci drobnych upominków motoryzacyjnych.