Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
Regulaminy

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej 

Zasady organizowania wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Zał. 1 do Regulaminu klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Zał. 2 do Regulaminu klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

Regulamin biblioteki szkolnej 

Regulamin korzystania z szatni szkolnej 

Regulamin sprawowania opieki przewozu dzieci 

Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego absolwenta” Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego Sportowca” w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 243
Wprowadzony przez: Natalia Zając
Data opublikowania: 2018-02-28 14:34:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-02-28 14:41:49 Natalia Zając
2018-02-28 14:41:02 Natalia Zając
2018-02-28 14:39:49 Natalia Zając
2018-02-28 14:38:13 Natalia Zając
2018-02-28 14:36:36 Natalia Zając