Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Petycja p. Jacka Karczka w sprawie wprowadzenia mundurków szkolnych.

Ogłoszenie na wolne stanowisko głównego księgowego w SP nr 3 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku

ul. Kossaka 103

84-300 Lębork

tel/fax 598621905

e-mail: sp3lebo@poczta.onet.pl

Księgowość - Joanna Klabacha

Kadry - Agnieszka Majewska

Intendentura - Marta Sobisz

Pielęgniarka - Ewa Zając

Pedagog - Justyna Klinkosz-Pujsza

Sekretarz szkoły - mgr Natalia Zając

Wicedyrektor - mgr Bożena Brzeska

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej 

Zasady organizowania wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Zał. 1 do Regulaminu klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Zał. 2 do Regulaminu klas sportowych o profilu piłka nożna, pływanie, piłka siatkowa i koszykówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

Regulamin biblioteki szkolnej 

Regulamin korzystania z szatni szkolnej 

Regulamin sprawowania opieki przewozu dzieci 

Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego absolwenta” Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin przyznawania tytułu „Najlepszego Sportowca” w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku 

 

 
1 do 10 z 11