Infolinia: 422 980 241
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji


Definicje:

Organizator – TENSORPOLSKA z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim 95-070 ul. Senatorska 1 lok.19 REGON 473220784,

Usługa – nbip.pl – kompleksowa usługa do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w myśl Regulaminu Usług i Licencji oprogramowania nbip.pl

Klient – podmiot korzystający z Usługi w myśl Regulaminu Usług i Licencji oprogramowania nbip.pl

Zamawiający – podmiot składający i opłacający zamówienie na Usługę, nie korzystający przez ostatnie 3 miesiące z usług TENSORPOLSKA

 1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 2. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej organizatora pod adresem www.nbip.pl
 3. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej a jej wynik jest wiążący i ostateczny.
 4. Promocja przeznaczona jest dla Klientów korzystających z usługi, którzy nie zalegają z opłatami oraz rozliczają się w cyklu co najmniej 12 miesięcznym i do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego zostało więcej niż 3 miesiące.
 5. Klient może polecić usługę dowolnej liczbie Zamawiających.
 6. Zamawiający przesyłając zamówienie podaje w nim pełną nazwę polecającego go Klienta
 7. Za każdego poleconego Zamawiającego, który opłaci usługę na okres minimum 12 miesięcy, Klient otrzymuje przedłużenie bieżącego okresu rozliczeniowego o jeden dodatkowy miesiąc abonamentowy, który wykorzystuje na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 8. Liczba dodatkowych darmowych miesięcy sumuje się, jednak nie może być większa niż 12, niezależnie od liczby Zamawiających z polecenia Klienta lub innych powodów.
 9. Każdy Zamawiający może być polecany tylko przez jednego Klienta i Zamawiający otrzymuje przedłużenie pierwszego okresu rozliczeniowego (który nie może być krótszy niż 12 miesięcy) maksymalnie o jeden dodatkowy miesiąc abonamentowy, który wykorzystuje na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 10. Naliczenie dodatkowego miesiąca abonamentowego dla Klienta i Zamawiającego następuje wyłącznie gdy spełnione są wszystkie warunki niniejszego regulaminu promocji, regulaminu świadczenia usługi nbip.pl, licencji programu nbip.pl oraz po opłaceniu zamówionej Usługi przez Zamawiającego.
 11. O naliczeniu dodatkowego miesiąca Klient i Zamawiający zostaną poinformowani do końca ich bieżących okresów rozliczeniowych.
 12. Dodatkowy bezpłatny okres nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inne formy.
 13. Promocja trwa od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 lub do wyczerpania zapasu puli bezpłatnych miesięcy przeznaczonych przez Organizatora lub odwołania. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę otrzymania przez organizatora oryginału zamówienia.
 14. Każdy uczestniczący w promocji podlega regulaminowi
do góry wydrukuj
 
 
KONTAKT
Nasz adres
Formularz kontaktowy
Infolinia: 422 980 241
Faks: 422 980 242
bip