Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ

W związku z realizacją projektu pt. „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” nr RPLD.11.03.01-10-0016/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia wymienionego poniżej:        

DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ – ELEKTRONICZNEJ w 1 zestaw składający się z laptopa z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, ekranu zgodne z katalogiem KOWEZIU.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

​ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

​ZAŁĄCZNIK NR 4

​ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 544
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2018-04-17 09:28:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-14 09:34:24 Hubert Gąćkowski
2018-05-14 09:32:52 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 10:49:25 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 10:49:05 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 10:48:36 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 10:47:53 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 10:47:25 Hubert Gąćkowski
2018-04-17 09:52:59 Hubert Gąćkowski Publikacja artykułu