Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA SEKTORA ELEKTRONICZNEGO - SPRZĘT

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 618
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2018-01-05 12:19:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-02-19 13:22:05 Hubert Gąćkowski
2018-02-19 13:19:31 Hubert Gąćkowski
2018-01-15 12:31:09 Hubert Gąćkowski
2018-01-15 12:16:11 Hubert Gąćkowski
2018-01-15 12:13:54 Hubert Gąćkowski
2018-01-05 13:05:21 Hubert Gąćkowski
2018-01-05 13:04:04 Hubert Gąćkowski Publikacja artykułu
2018-01-05 13:03:47 Hubert Gąćkowski
2018-01-05 12:28:38 Hubert Gąćkowski