Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA SEKTORA ELEKTRONICZNEGO - SPRZĘT

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 544
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2017-12-14 14:30:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-03 15:19:25 Hubert Gąćkowski
2017-12-22 11:41:07 Hubert Gąćkowski
2017-12-22 11:40:54 Hubert Gąćkowski
2017-12-14 14:39:39 Hubert Gąćkowski Publikacja artykułu
2017-12-14 14:39:29 Hubert Gąćkowski