Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Projekt POWER - branża elektroenergetyczna-technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II

Współpraca szkoły z uczelnią wyższą - branża elektroenergetyczna-technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-grupa II

Nr sprawy: ZSP1.2710.ZP01.2020/PŁ1004

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodów technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w branży elektroenergetycznej w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022

DANE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

ZAPYTANIE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROGRAMU NAUCZANIA - TECHNIK ELEKTRYK

ZAPYTANIE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROGRAMU NAUCZANIA - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 58
Wprowadzony przez: Hubert Gąćkowski
Data opublikowania: 2020-10-20 09:28:11