Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA BHP

Numer postępowania:  ZSP1.2710.ZP05.2020/SK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH

Numer postępowania: ZSP1.2710.ZP04.2020/SK

 

 

OGŁOSZENIE NA NAJEM POMIESZCZENIA

Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Najem pomieszczenia użytkowego na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA          

Pomieszczenie użytkowe:

 • Powierzchnia pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny: 12,48 m2
 • Powierzchnia przed sklepikiem: 10,40 m2

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Okres obowiązywania umowy

 

 1. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. osoba do kontaktów: Kierownik Działu Gospodarczego: p. Zbigniew Gacek
 2. telefon (0-44) 724-55-15, fax (0-44) 124-55-15 wew. 34

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

cena – 100%

Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą "całkowitą wartością zamówienia brutto".

Minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem pomieszczenia: 400,- zł brutto. Płatność odbywać się będzie na podstawie f-ry do dnia 15-go każdego miesiąca.

 

Dostawa sprzętu w ramach  projektu

„Siła kwalifikacji”
(Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0002/18)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

 

 

znak sprawy: ZSP1.2710.ZP09.2019/SK

 

"SIŁA KWALIFIKACJI" - SZKOLENIA
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń technicznych

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń technicznych

 

Część I – przeprowadzenie trzech szkoleń dla uczniów i nauczycieli:

Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),

Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD),

Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA);

 

oraz

 

Część II - przeprowadzenie dwóch szkoleń dla nauczycieli:

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs podstawowy;

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs zaawansowany.

 

 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KIEROWNIKA PROJEKTU:
"SIŁA KWALIFIKACJI"
 
W związku z realizacją projektu pn. „Siła kwalifikacji” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiat Tomaszowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się w załączonych dokumentach.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” obejmujące:

-doposażenie pracowni zawodowej dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się w załączonych dokumentach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę  książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.  T. Kościuszki w Tomaszowie Maz. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia na sklepik szkolny.

 
1 do 10 z 54