Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI: NAPRAWA PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH WRAZ Z KRYTERIAMI DLA ELEMENTÓW SPACE + ELEMENTY JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO – MODUŁ 1 I MODUŁ 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu spodni typu: cygaretki dla uczestniczek praktyk zawodowych)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu koszulek typu: T-shirt dla uczestniczek praktyk zawodowych)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu obuwia sportowego dla grupy uczniów technikum informatycznego biorących udział w praktykach zawodowych w Niemczech)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - "PO WER" OBUWIE LEKKIE HOTEL

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH ROWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu obuwia lekkiego dla grupy uczennic technikum hotelarskiego biorących udział w praktykach zawodowych w Niemczech)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu obuwia, typ: espadryle dla uczestników praktyk zawodowych)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu spodni typu jeggins dla uczestniczek praktyk zawodowych)

 
1 do 10 z 43