Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

W związku z realizacją projektu pt. „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” nr RPLD.11.03.01-10-0016/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności dla Działania XI.3 Kształcenie zawodowe dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia 150 godzinnego stażu zawodowego w branży elektronicznej/mechanicznej dla 100 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie trwania projektu.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


 ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie  Mazowieckim

działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania:

Najem pomieszczenia na sklepik szkolny.

 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu, w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI: NAPRAWA PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH WRAZ Z KRYTERIAMI DLA ELEMENTÓW SPACE + ELEMENTY JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO – MODUŁ 1 I MODUŁ 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu spodni typu: cygaretki dla uczestniczek praktyk zawodowych)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu koszulek typu: T-shirt dla uczestniczek praktyk zawodowych)

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO

 (dotyczy zakupu obuwia sportowego dla grupy uczniów technikum informatycznego biorących udział w praktykach zawodowych w Niemczech)

 
1 do 10 z 46