Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Nr sprawy: ZSP1.2720.9.2021/PŁ1005

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

Zadanie: Przygotowanie materiału informacyjnego – filmowego  dot. wypracowanych rozwiązań  w projekcie pn.„Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” dla zawodu  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podbudowie szkoły podstawowej

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.8.2021/PŁ1004

Przedmiot zamówienia składa się z  niżej opisanego zadania:

 Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik elektryk.

 

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.7.2021/PŁ1004

Przedmiot zamówienia składa się z niżej opisanego zadania:

 Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Nr sprawy: ZSP1.2720.6.2021/PŁ1003

Przedmiot zamówienia składa się z  niżej opisanego zadania:

Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik mechanik.

ZSP1.2720.4.2021/PŁ1005

Wykonanie zadań w projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadanie 1. Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub szkół wyższych

Zadanie 2. Opracowanie formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w branży teleinformatycznej

ZSP1.2720.3.2021/PŁ1005

Przeprowadzenie w oparciu o opracowany program pilotażowych zajęć dla uczniów w projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ZSP1.2720.2.2021/PŁ1005

Przeprowadzenie w oparciu o opracowany program pilotażowych zajęć dla uczniów w projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

ZSP1.2720.1.2021/PŁ1005

Opracowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb rynku pracy w projekcie pn. „Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Ogłoszenie nr 776883-N-2020

Zakupu sprzętu mechanicznego w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”

 

 
1 do 10 z 108