Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, która jest 100% Spółką Miasta Wojkowice, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 • PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • PKD 43.31.Z Tynkowanie,
 • PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 • PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 • PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 • PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 16
Wprowadzony przez: Marcin Wroński
Data opublikowania: 2021-02-19 10:01:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-02-19 10:04:56 Marcin Wroński