Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:

Przedmiotem działalności Spółki, która jest 100% Spółką Miasta Wojkowice, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.