Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
Informacje prawne
Oznaczenie formy prawnej:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: Wojkowickie Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrót firmy: Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
 
Dane o rejestracji: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000749031
NIP: 6252465724
REGON: 380723391
BDO: 000166947
 
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski - nr rachunku bieżącego: 92 1050 1360 1000 0090 3072 6260
 
Dane adresowe
Siedziba: kraj Polska, województwo śląskie, miasto Wojkowice, powiat będziński
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice
 
Dane kontaktowe
Telefon: +48 32 760 20 78
Adres email: poczta@wojkowickiewody.pl