Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej w Gliwicach działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.141.2021 zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.