Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:

Dział Wodociągów i Kanalizacji

kierownik - inż. Mariusz Badelski - tel. (32) 760-20-78 wew. 205, e-mail: m.badelski@wojkowickiewody.pl

Sekcja kanalizacyjna (oczyszczalnia ścieków)

kierownik - mgr. inż. Joanna Krakowiak - tel. (32) 760-20-78 wew. 206, e-mail: j.krakowiak@wojkowickiewody.pl

Sekcja utrzymania infrastruktury komunalnej i zieleni miejskiej

kierownik - Mariusz Wyszyński - tel. (32) 760-20-78 wew. 207, e-mail: m.wyszynski@wojkowickiewody.pl

Biuro administracyjno-księgowe

główna księgowa - mgr Helena Czapla -  tel. (32) 760-20-78 wew. 204, e-mail: h.czapla@wojkowickiewody.pl