Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
WSTĘP
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP (www.nbip.pl/ww) Spółki Wojkowickie Wody.
 
Data publikacji strony internetowej: 2021-02-19.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-23
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz w oparciu o dostępne narzędzia:
Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) wynik dla witryny: www.nbip.pl/ww/  - 77.07/100