Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
  1. KLIENT - składa do Wojkowickich Wód Sp. z o.o. wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz protokół zdawczo - odbiorczy nieruchomości. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, lub drogą elektroniczną na adres: poczta@wojkowickiewody.pl 
  2. Wojkowickie Wody Sp. z o.o. - na podstawie otrzymanych dokumentów przesyłają do Klienta końcowe rozliczenie nieruchomości wraz z informacją o rozwiązaniu umowy.