Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
  1. KLIENT - składa do Wojkowickich Wód Sp. z o.o. wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmian. Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice, lub drogą elektroniczną na adres: poczta@wojkowickiewody.pl
  2. Wojkowickie Wody Sp. z o.o. - na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt zmienionej umowy/aneksu do obowiązującej umowy.
  3. KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w siedzibie Spółki lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.