Biuletyn Informacji Publicznej
Wojkowickie Wody Sp. z o. o.
Szukaj w tym dziale:
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY:
 
Spółki prawa handlowego:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • aktualny KRS
 • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Wniosek o zawarcie umowy - osoba prawna

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 
Osoby fizyczne:
 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 • numer(y) PESEL, NIP
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących

Wniosek o zawarcie umowy - osoba fizyczna

 

KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w siedzibie Spółki lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. - na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla klienta projekt umowy.