Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Lokal usługowy na wynajem.

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o. o. posiada i przeznacza na wynajem, w nowo budowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Płowieckiej 5, lokal usługowy o powierzchni 81,54 m2.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

  1. przedsionek                                       2,66 m2
  2. pomieszczenie usługowe                   42,19 m2
  3. korytarz wewnętrzny                         3,21 m2
  4. pomieszczenie socjalne                      9,88 m2
  5. WC z umywalką i natryskiem           5,55 m2
  6. pomieszczenie zaplecza                     18,05 m2

 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jaracza”, lokal ten jest przeznaczony pod usługi nieuciążliwe. Lokal zostanie wykonany w stanie całkowicie wykończonym lecz bez rozwiniętej od rozdzielni instalacji elektrycznej.

 

Zainteresowane osoby lub podmioty mogą składać na piśmie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 1200 oferty najmu. Minimalny czynsz najmu wynosi 15,00 zł/m2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. J. Fałata 11 o godz. 1230. Osoba bądź podmiot, które złożą najkorzystniejszą ofertę zostaną o tym powiadomione na piśmie.

Zawarcie umowy najmu nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, wpłacie kaucji zabezpieczającej (3-krotności czynszu) na dzień przekazania budynku do użytkowania.

 

rzut lokalu:

rzut lokalu usługowego

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 711
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2019-11-06 12:26:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-10 10:14:57 Anna Żurawska
2019-11-06 12:31:25 Anna Żurawska Publikacja artykułu