Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa parkingu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Długiej w Słupsku- zakończony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O. O. 76-200 SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

 

Zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym

opublikowanym na Portalu UZP nr 567827-N-2019 w dniu 02.07.2019 r.  pod nazwą:

 

Budowa parkingu dla  budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym w Słupsku przy ulicy Długiej, na działce o numerze ewidencyjnym 1079, obręb 13, o powierzchni 0,3542 ha”

Termin składania ofert do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 11:00

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki 1-7 i 9

4. Załączniki 8, 8 a, 8 b

5. Załącznik Nr 10 - opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik Nr 10-1 do 10-4

7. Załączniki Nr 11-1 do 11-3

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Informacja z otwarcia ofert przetargu z dnia 18.07.2019.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 424
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2019-07-03 08:01:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-30 13:31:44 Anna Żurawska
2019-07-18 15:03:40 Anna Żurawska
2019-07-18 15:03:31 Anna Żurawska
2019-07-18 15:02:14 Anna Żurawska
2019-07-03 08:33:34 Anna Żurawska Publikacja artykułu
2019-07-03 08:33:14 Anna Żurawska
2019-07-03 08:23:25 Anna Żurawska Ukrycie artykułu
2019-07-03 08:17:23 Anna Żurawska Publikacja artykułu