Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Majątek Słupskiego TBS Sp. z o.o

Stan finansowy na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa trwałe             49.970.881,23 zł

Aktywa obrotowe        12.886.949,29 zł 

SUMA aktywów          62.857.830,52 zł 

 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2017 r. - 31.664.727,12 zł 

Kapitał podstawowy (udziałowy)        17.801.500,00 zł 

Kapitał zapasowy                               10.674.720,80 zł 

Wynik finansowy netto rok 2017          1.188.506,32 zł

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 379
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2016-02-22 13:03:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-06-14 14:00:33 Anna Żurawska
2017-09-22 11:24:28 Anna Żurawska
2017-09-22 11:23:55 Anna Żurawska
2016-08-17 12:18:38 Anna Żurawska
2016-08-17 12:13:41 Anna Żurawska
2016-08-17 12:12:32 Anna Żurawska
2016-08-17 12:09:47 Anna Żurawska
2016-02-22 13:08:16 Anna Żurawska Publikacja artykułu