Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Majątek Słupskiego TBS Sp. z o.o

Stan finansowy na dzień 31.12.2016 r.

Aktywa trwałe             49.861.935,98 zł

Aktywa obrotowe        10.695.562,91 zł 

SUMA aktywów          60.557.498,89 zł 

 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2016 r. - 28.010.220,80 zł 

Kapitał podstawowy (udziałowy)        17.335.500,00 zł 

Kapitał zapasowy                                 9.823.756,75 zł 

Wynik finansowy netto rok 2015             850.964,05 zł

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 186
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2016-02-22 13:03:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-09-22 11:24:28 Anna Żurawska
2017-09-22 11:23:55 Anna Żurawska
2016-08-17 12:18:38 Anna Żurawska
2016-08-17 12:13:41 Anna Żurawska
2016-08-17 12:12:32 Anna Żurawska
2016-08-17 12:09:47 Anna Żurawska
2016-02-22 13:08:16 Anna Żurawska Publikacja artykułu