Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Długiej w Słupsku - zakończony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O. O., UL. FAŁATA 11, 76-200 SŁUPSK

 

zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym 

opublikowanym na Portalu UZP nr 608927-N-2018 w dniu 28.08.2018 r. pod nazwą:

 

"Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą na terenie położonym w Słupsku przy ul. Długiej, na działce o numerze identyfikacyjnym 1079, obręb 13, o powierzchni 0,3542 ha".

 

Termin składania ofert do dnia 11 września 2018 r. do godz. 11.00 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

3. Załączniki 1 - 7 i 9

4. Załączniki 8, 8a, 8b, 8c

5. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

6. Załączniki Nr  10-1 do 10-23

7. Załączniki Nr 11-1 do 11-8

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. odpowiedź nr 1

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o wyniku postępowania Długa i Płowiecka

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1865
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2018-08-28 09:46:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-10-08 12:29:02 Anna Żurawska
2018-09-11 11:48:19 Anna Żurawska
2018-09-11 11:46:22 Anna Żurawska
2018-09-06 11:55:58 Anna Żurawska
2018-08-28 11:04:10 Anna Żurawska Publikacja artykułu
2018-08-28 11:04:05 Anna Żurawska
2018-08-28 11:02:33 Anna Żurawska