Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i parkingu przy ul. Długiej w Słupsku - unieważniony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z O. O. 76-200 SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

 

Zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym

opublikowanym na Portalu UZP nr 599780-N-2018 w dniu 06.08.2018 r.  pod nazwą:

 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i parkingu dwupoziomowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i   małą architekturą na terenie położonym w Słupsku przy ulicy Długiej, na działce o numerze ewidencyjnym 1079, obręb 13, o powierzchni 0,3542 ha”

 

Termin składania ofert do dnia 22 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

3. Załączniki Nr 1 - 7 i 9 do SIWS

4. Załączniki Nr 8, 8a, 8b, 8c do SIWZ

5. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

6. Załączniki Nr 10-1 do 10-27 do SIWZ

7. Załączniki Nr 11-1 do 11-11 do SIWZ

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

informacja z otwarcia ofet

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unieważnienie postępowania

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 814
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2018-08-06 14:20:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-22 11:57:41 Anna Żurawska
2018-08-22 11:57:23 Anna Żurawska
2018-08-22 11:29:35 Anna Żurawska
2018-08-06 16:50:22 Anna Żurawska
2018-08-06 16:48:10 Anna Żurawska
2018-08-06 16:45:52 Anna Żurawska
2018-08-06 16:43:43 Anna Żurawska
2018-08-06 16:42:51 Anna Żurawska
2018-08-06 16:41:03 Anna Żurawska
2018-08-06 14:59:00 Anna Żurawska
 
Pokaż starsze