Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i parkingu przy ul. Długiej w Słupsku - unieważniony

SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z O. O. 76-200 SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

 

Zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym

opublikowanym na Portalu UZP nr 580427-N-2018 w dniu 02.07.2018 r.  pod nazwą:

 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i parkingu dwupoziomowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i   małą architekturą na terenie położonym w Słupsku przy ulicy Długiej, na działce o numerze ewidencyjnym 1079, obręb 13, o powierzchni 0,3542 ha”

 

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 11:00

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

3. Załączniki Nr 1-7, 9 do SIWZ

4. Załączniki Nr 8, 8a, 8b, 8c do SIWZ

5. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

6. Załączniki Nr 10-1 do 10-27

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. odpowiedź nr 1

2. odpowiedź nr 2

3. odpowiedź nr 3

4. odpowiedź nr 4

5. odpowiedź nr 5

6. odpowiedź nr 6

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1558
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2018-07-02 11:11:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-06 14:17:31 Anna Żurawska
2018-07-31 12:30:47 Anna Żurawska
2018-07-25 13:53:12 Anna Żurawska
2018-07-19 14:15:45 Anna Żurawska
2018-07-17 12:44:27 Anna Żurawska
2018-07-17 12:44:23 Anna Żurawska
2018-07-17 07:38:29 Anna Żurawska
2018-07-09 08:20:04 Anna Żurawska
2018-07-09 08:19:42 Anna Żurawska
2018-07-02 18:20:40 Anna Żurawska
 
Pokaż starsze