Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji projektowej budynków przy ul. Długiej - Płowieckiej - zakończony

"SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"

SPÓŁKA Z O. O. 76-200 SŁUPSK, UL. FAŁATA 11

zaprasza Wykonawców do udziału w przetargu nieograniczonym opublikowanym

na portalu UPZ nr 618826-N-2017 z dnia 28.11.2017 r. pod nazwą:

 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem 2-poziomowym

przy ul. Długiej - Płowieckiej w Słupsku".

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ projekt Długa z załącznikami

Projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Koncepcja programowo-przestrzenna

Decyzja o wycince zieleni

Zezwolenie na nadzór archeologiczny

Informacja o otwarciu ofert zgodnie z art. 86 ust 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zbiorcze zestawienie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1258
Wprowadzony przez: Anna Żurawska
Data opublikowania: 2017-11-28 12:04:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-04 08:14:46 Anna Żurawska
2018-01-04 08:05:03 Anna Żurawska
2018-01-04 08:04:50 Anna Żurawska
2018-01-04 07:54:13 Anna Żurawska
2017-12-06 15:19:56 Anna Żurawska
2017-12-06 15:13:01 Anna Żurawska
2017-11-28 12:34:52 Anna Żurawska
2017-11-28 12:33:34 Anna Żurawska Publikacja artykułu